Slovakia (SK)


szch logo

Slovenský Zväz chovateľov maīiek - SZCH

Krížna 44

SK-82476 Bratislava 26

Tel: +421 2 555705034

Pres: Mrs. Soňa Ivanková

Tel/fax: +421 37 7721039

Sec: Mrs. Gabriela Minarová
Tel/fax: +421 94 8100501

web site: http://www.szch-macky.sk